Az önkéntes nyugdíjpénztárak előnyei és működése

2018 év első három negyedévében az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjai az előző évinél 16 százalékkal többet, összesen 42 milliárd forintot tettek félre, melyet további 30 milliárddal egészítettek ki a munkáltatók, áll az Önkéntes nyugdíjpénztárak Országos Szövetségének közleményében. Önkéntes nyugdíjpénztárban havi rendszerességgel takarékoskodhatunk öregkorunkra, befektetésünknek a kockázatvállalási hajlandóságunkhoz leginkább igazodó portfoliót kiválasztva. Ne feledjük, az ezen megtakarításunk után személyi jövedelemadó kedvezményt is igénybe vehetünk.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével (Pénztárszövetség) együttműködő önkéntes nyugdíjpénztárak tagjai 2018 első kilenc hónapjában 16 százalékkal többet, közel 42 milliárd forintot tettek félre az egy évvel korábbi időszakhoz képest, olvasható a Pénztárszövetség sajtóközleményében. Emellett a dolgozók megtakarításához a munkáltatók is növekvő ütemben járultak hozzá: a befizetéseiket a tavalyihoz képest 11 százalékkal, 30 milliárd forintra növelték.

A Pénztárszövetséghez tartozó egészségpénztárak is jól prosperálnak: tagjaik idén 21 százalékkal többet, 16 milliárd forintot tettek félre az egy évvel korábbinál és közel 7 millió alkalommal vettek igénybe pénztári számláikról finanszírozott szolgáltatást. Az egészséget támogató munkáltatói befizetések azonban 2 százalékkal, 12 milliárd forintra csökkentek.

A Pénztárszövetséggel együttműködő önkéntes nyugdíjpénztárak teljes vagyona szeptember végén összességében túllépte az 1320 milliárd forintot, ami 3,1 százalékos emelkedést jelent éves összehasonlításban. Az egy tagra jutó átlagos vagyon több mint 3 százalékkal 1,22 millió forintra nőtt. 

Hogyan működnek az önkéntes nyugdíjpénztárak?

Önkéntes nyugdíjpénztárban havi rendszerességgel tehetünk félre nyugdíjas éveinkre. Kockázatvállalási hajlandóságunkhoz igazodva az életkorunknak leginkább megfelelő befektetési portfoliók közül választhatunk.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak kizárólag nyugdíjszolgáltatást nyújthatnak a rendszeres tagdíjbefizetésekből, egyéni számlavezetés alapján. A pénztárak önkormányzati elven, non-profit alapon működnek:

- A pénztárra vonatkozó alapvető döntések meghozatalára kizárólag a pénztártagok jogosultak és a döntések meghozatala során a pénztártagok azonos jogokkal rendelkeznek.

- A pénztár gazdálkodásának eredményét sem osztalék, sem részesedés formájában nem fizetheti ki, azt csak az alaptevékenység érdekében használhatja fel.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak – az állammal szemben – egyéni nyugdíjszámlát vezetnek, melyre havi rendszerességgel helyezhetjük el a félre tenni kívánt összeget az úgynevezett felhalmozási időszakban, ami a belépéstől a nyugdíjszolgáltatás megnyílásáig terjedő időszakot jelenti. Az általunk vállalt havi tagdíj az évek során rugalmasan módosítható összeget jelent. A minimális tagdíj pénztáranként eltérő, nagyságrendileg havi 4-7 ezer forint körül mozog. A havi tagdíjon felül bármikor eseti befizetést is teljesíthetünk.

A befizetésünkből költséget is levon a pénztár, a levonás mértéke pénztáranként eltérő. A befizetésünk legalább 94%-át köteles azonban a saját (úgynevezett fedezeti) számlánkon jóváírni, ez alól az évi 10 ezer forint összeghatárig terjedő befizetés kivétel, ahol minimum 90%-ot kell megkapjunk.

A havi tagdíjunk három felé oszlik: fedezeti, működési, és likviditási tartalékra. A pénztárak legtöbbször sávosan állapítják meg a fedezeti tartalékba – mely az egyéni számlák és a szolgáltatási tartalékok összessége – jóváírt összeget, magasabb éves befizetés esetén kisebb levonást alkalmazva. A működési tartalékból a pénztár saját működésének költségeit finanszírozza. A likviditási tartalék a pénztár fizetőképességének biztosítására, az előző két alap általános tartalékaként, valamint az időlegesen fel nem használt pénzeszközök gyűjtésére jött létre.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyugdíjszolgáltatást vagy más néven kiegészítő nyugdíjat folyósítanak a nyugdíjkorhatár elérése után pénztártagjaik részére, a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére.

A pénztártagság meg is szüntethető. A tagsági viszony megszűnik a pénztártag

-  halálával;

- kilépésével;

- ha a tag a tagdíjat az alapszabályban megjelölt időtartamon túl nem fizeti, és az alapszabály szerint a tagdíjhátralék utólagos rendezésére nincs lehetőség, vagy a tag e lehetőséget elmulasztja

- más pénztárba történő átlépéssel;

- kizárással.

visszahívást kérek
Visszahívást kérek
bezárás
Visszahívás kérése
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×