Így szerezheti vissza a bankkártyájáról ellopott pénzét

Bankkártyája ma már szinte mindenkinek van, akár több is. A legkorszerűbb elemekkel ellátott plasztikkártyákat felhasználóik abban a biztos tudatban használják, hogy pénzük biztonságban van. Ugyanakkor szép számmal az is megesik, hogy idegenek megszerzik a kártyaadatokat, s ellopják róla a pénzt. Hogyan szerezhetjük ezt vissza, megtagadhatja-e a pénzintézet a kártérítést? 

Bankkártya

Ma már Magyarországon sem ritka, hogy támadás éri az ügyfél bankkártyáját, azaz eltűnik róla a pénz. Jelentős számban érkeznek ilyen bejelentések a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) is a pénzintézetektől.

Egy konkrét esetben például a bank észlelte a támadást az egyik ügyfele bankkártyáján. Ezt követően haladéktalanul letiltotta a bankkártyát, majd telefonon értesítette az ügyfelét, aki akkor éppen külföldön tartózkodott, ahol egyébként nem használta a plasztikját, mert készpénzt vitt magával. Amikor azonban az ügyfél visszatért Magyarországra, azt közölte vele a pénzintézet, hogy az ellopott pénzt nem fizetik vissza.

Sőt, még hálás is lehet nekik az ügyfél, mert voltak olyan „jó fejek”, hogy – a további pénzlopást megakadályozandó – letiltották a kártyát. Arról is tájékoztatták a kártyabirtokost, hogy a támadás Madridban történt – ahol az ügyfél sosem járt –, s újabban a benzinkutaknál való kártyás fizetéseknél tártak fel visszaéléseket, ugyanis néhány terminált klónoztak, s így lopták el előbb a kártyaadatokat, utóbb pedig a pénzt.

A jegybank tájékoztatásában az áll: a bankkártyák tulajdonosa a pénzintézet, használója az ügyfél. Hangsúlyozták, hogy a pénzintézet nem bújhat ki ilyen egyszerű magyarázattal a kártérítés elől, ugyanis a 2009. évi LXXXV. törvény 44. és 45. paragrafusa rendelkezik a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. E szerint „a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a pénzforgalmi szolgáltató (a bank –a szerk.) haladéktalanul köteles megtéríteni a fizető fél részére a fizetési művelet összegét. Továbbá köteles a fizetési számla esetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani, és megtéríteni a fizető fél kárát.”

Az ügyfél kötelezettségei

A jogszabály úgy rendelkezik, a kártyabirtokos köteles haladéktalanul bejelenteni a plasztikot kibocsátó banknak, ha a kártyáját ellopták, elveszette, az akaratán kívül bármely módon kikerül ellenőrzése alól, a kártya használatához szükséges azonosító kód vagy más azonosító adat jogosulatlan személy tudomására, illetve a bankszámláján jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott műveletet végeztek.

Felhívták a figyelmet arra, hogy jogosulatlan használatnak minősül az is, ha PIN-kódját a bankkártya birtokosa akár hozzátartozóinak, barátainak elárulja. Ebben az esetben nem jár kártérítés.

A kártyakibocsátó bank kötelessége, hogy biztosítson olyan távközlési lehetőséget, amelyen a fenti esetekben az ügyfél bármikor bejelentést tehet. Ám azt is fontos tudni, hogy a bejelentést nem csak a kártyabirtokos teheti meg.

Íme, a kárviselés szabályai

A bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett, az elektronikus fizetési eszköz elvesztéséből, ellopásából, elrablásából vagy jogosulatlan használatából eredő kárt a kártya tulajdonosa viseli, maximum negyvenötezer forintig.

Ez alól kivétel, ha a kár a kártyatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be vagy azt csalárd módon eljárva okozta.

Ugyanakkor nem terheli felelősség a kártyatulajdonost abban az esetben, ha a kárt olyan személyre szabott eljárással – például hamisított bankkártyával – okozták, amely információtechnológiai vagy távközlési eszköz használatával történt. Továbbá, ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt személyes biztonsági elemek – például PIN-kód – nélkül használtak. Illetve abban az esetben, ha a pénzforgalmi szolgáltató a biztonságos bankkártya-használattal kapcsolatos kötelezettségének nem tett eleget.

A jogszabály tisztázza azt is, hogy a „bekövetkezett kár” alatt olyan, az ügyfél által jóvá nem hagyott fizetési műveleteket kell érteni, amelyek ellopott bankkártyával történtek, vagy a kártya jogosulatlan használatából származtak.

Egy másik tanács

Ha a bankkártya-forgalmon kimutatható egy gyanús fizetés – a konkrét esetben a benzinkút –, akkor a szolgáltató működési helye szerint illetékes rendőrségen ismeretlen tettes ellen kell feljelentést tenni lopás gyanúja miatt. Természetesen a konkrét szolgáltató(k) címét megadva. Erre azért van szükség, mert a klónozott terminálokra így könnyebben csaphat le a hatóság, s így tudják megakadályozni, hogy mást is megkárosítsanak.

visszahívást kérek
Visszahívást kérek
bezárás
Visszahívás kérése
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×