KHR: a negatív és pozitív adóslista

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) a 90 napnál hosszabb ideje nem fizető, minimálbérnél nagyobb elmaradást felhalmozó adósok mellett megtalálhatóak a felvett és még fennálló hiteltartozások adatait is, és a csalás miatt elutasított hitelkérelmek és a bankkártya visszaélések is. A hitel felvételekor még a kölcsönigénylők is a visszafizetést tervezik, na de mit tegyünk (és mit ne!), ha fizetési nehézségünk adódik?

KHR lista

A KHR az alábbi információkat tárolja >>

Mit tegyünk, hogy elkerüljük a 90 napot és minimálbért meghaladó elmaradást? >>

Hol kérdezhetjük le, hogy mi szerepel rólunk a KHR-ben? >>

Mikor kerül le egy ügylet a KHR adatbázisából? >>

Nemcsak a mulasztások, a problémamentesen fizetett kölcsönök is ott vannak a KHR-ben

A KHR zárt rendszerű adatbázisában megtalálhatóak a lakossági és vállalati hiteladatok. Törvényben előírt módon valamennyi hitelügylet adatai felkerülnek a KHR-be, ideértve a lízingszerződéseket, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződéseket, és a hallgatói hitelszerződéseket is. 

A KHR az alábbi információkat tárolja:

  • Hitelszerződések létrejöttéhez és fennálló szerződésekhez kapcsolódó adatok:

A hitelfelvételt követően az ügyletben szereplő valamennyi adós adata és a kölcsönügyletre vonatkozó alapvető információk automatikusan bekerülnek a KHR-be.

Az ügyfél külön nyilatkozattal meghatározhatja, hogy:

- az így rögzített hiteladatait a jövőben lekérdezhetővé teszi-e a hitelintézetek számára, de ez a szabály a hitelmulasztásokra, csalásokra, bankkártya visszaélésekre nem érvényes, azok megismerése nem tiltható le.

- a hitel visszafizetését követően további 5 évig lekérdezhető maradjon-e az ügylet a KHR-ben, újabb hitelezők számára további információt szolgáltatva. Az 5 éves meghosszabbítás lehetősége a jól fizető adósok számára lehet előnyös, egyfajta pozitív adóslistaként mutatva problémamentes törlesztésüket. 

  • Hitelmulasztásokkal kapcsolatos információk

Az alábbi két feltétel együttes fennállása esetén vésődhetünk be mulasztás miatt a KHR-be:

- a hiteltörlesztéssel késedelembe esünk és a lejárt tartozásunk összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és

- ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.

A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy év elteltével törlődnek a KHR-ből az erre vonatkozó adatok. 

  • Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és bankkártya visszaélések nyilvántartása  

Mit tegyünk, hogy elkerüljük a 90 napot és minimálbért meghaladó elmaradást?

A két feltétel egyidejű fennállása okozza a problémát, és ezzel áshatjuk el magunkat nemcsak a jelenlegi hitelt nyilvántartó pénzintézetnél, de újabb kölcsönhöz is nehézkesen juthatunk, esetleg adóstársként, vagy még úgy sem. A BISZ Központi Hitelinformációs Krt. honlapján található információk alapján a napok számlálása azon a napon indul el, amelyik napon a mulasztás összege a minimálbért meghaladta. Így ha korábban is fennállt már késedelem, de az még nem érte el a minimálbér összegét, akkor azt nem kell beleszámítani a 90 napos periódusba. Ha a minimálbért meghaladó összegű mulasztás a 90 nap alatt akár egyetlen napra is a minimálbér összege alá csökken, a 90 napos periódus számlálása újraindul.

A hitelintézet 30 nappal az adatátadás előtt írásban is értesíti az ügyfelet arról, hogy adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. Ha ezt követően bekövetkezik a 90 napot és a minimálbért meghaladó késedelmes állapot, és a pénzintézet átadja az erre vonatkozó adatokat a KHR-nek. Majd az adatátadás megtörténtéről is küld értesítést az ügyfél számára, az adatok továbbítását követő legfeljebb 5 munkanapon belül.

Anyagi nehézség esetén a legrosszabb, amit tehetünk, ha teljes mértékben beszüntetjük a törlesztést. Teljesen más megítélés alá esnek azok a hátralékos ügyfelek a bankoknál, akik bár kevesebbet az előírtnál, de folyamatosan fizetgetnek, mint aki egyszer csak teljesen felhagy a havi törlesztése rendezésével. Ez utóbbi hitelek juthatnak el viszonylag gyorsan a felmondás közeli állapotba.

Így a legjobb, amit tehetünk: ha kevesebbet is, de igyekszünk törleszteni. Emellett ne rejtsük véka alá a problémát, és amint fizetési nehézségünk adódik, azonnal jelezzük a kölcsönt nyilvántartó pénzintézet felé. A deviza válság alatt a bankok nagy tapasztalatot szereztek ezen téren, és ha idejében szólunk, esélyünk lehet számunkra is vállalható módon átütemeztetni a hitelünket. 

Hol kérdezhetjük le, hogy mi szerepel rólunk a KHR-ben?

Számos helyen lekérdezhetjük a KHR-ben rólunk nyilvántartott információkat. Bármely úgynevezett referenciaadat-szolgáltatónál jogosultak vagyunk tájékoztatást kérni, hogy milyen adataink szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatainkat mely referenciaadat-szolgáltató adta át a KHR-nek. Referencia adat szolgáltatók a következők:

- a pénzügyi szolgáltatások legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, biztosító, közraktár,

- a Diákhitel Központ Zrt.,

- a befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás,

- az értékpapír-kölcsönzést végző befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény, központi értéktár és biztosító, valamint

-  határon átnyúló szolgáltatást végző, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelező, ha a KHR-hez csatlakozott,

- természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárásokban eljáró Családi Csődvédelmi Szolgálat.

A KHR-ben nyilvántartott saját adatainkat, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, korlátozás nélkül megismerhetjük, és jó ha tudjuk, hogy ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. Az adatok továbbítása jogszabályi határidőhöz kötött: néhány napon belül a zárt módon megküldött kérést és az arra zárt módon kapott választ a kérelmező részére továbbítani kell.

A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott személy kifogását a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz vagy a kifogásolt adatot átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz nyújthatja be. A nyilvántartott személy kifogását kivizsgálják, melynek eredményéről a nyilvántartott személy írásban tájékoztatást kap. Amennyiben a kifogás jogos volt, a megfelelő adatok átvezetésre kerülnek, melyről a nyilvántartott személy értesítést kap.

Mikor kerül le egy ügylet a KHR adatbázisából?

- 90 napot és minimálbért meghaladó késedelmes tartozás teljesítése esetén: a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek a 90 napos és minimálbért meghaladó késedelemre vonatkozó referencia adatok a KHR-ből, egyfajta tabula rasaként.

- Ha a 90 napot és minimálbért meghaladó mulasztás nem került rendezésre (az élő szerződés 5 éves periódust követően veszteségleírással kerül lezárásra), a mulasztás által érintett szerződés a lezárástól számított 5 évig (a mulasztástól számított legfeljebb 10 évig) látható a rendszerben a BISZ Központi Hitelinformációs Krt. honlapján található információk alapján.

- A hitel megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerül az ügylet a KHR-ből. Kivéve, ha az adós kérte, hogy a hitel lezárását követően legfeljebb még 5 évig hozzáférhetőek maradjanak az ügylet adatai.

- Törlésre kerülnek az adatok, ha azok jogellenesen kerültek a KHR-be.

- Törölni kell az adatokat az esetben is, ha a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg.

visszahívást kérek
Visszahívást kérek
bezárás
Visszahívás kérése
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×