CSOK - Mekkora összegről kell számlát benyújtani?

Akkor sem dőlhetünk hátra, ha már szerződést kötöttünk a bankkal a családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a CSOK folyósítására: a kivitelezésről, vételárról számlákat kell benyújtanunk, ez alól csak használt lakásvásárlás kivétel. Sok kis részletszabálynak kell megfelelnünk: kinek a nevére szóljon a számla, lehet-e korábbi, mint az építési engedély, melyekkel érdemes tisztában lennünk.

CSOK-ot használt lakás vásárlására, új lakás vásárlására, új lakás építésére, továbbá meglévő otthonunk bővítésére kaphatunk.

Mekkora összegről kell számlát benyújtani?

Attól függ, milyen célra igényeltünk támogatást. Használt lakás vásárlásakor egyáltalán nem kell számlát benyújtanunk, minden más esetben viszont igen. A számláknak a támogatást igénylő nevére kell szólnia.

Új lakás vásárlása

Új lakás/ családi ház/ ikerház/ sorházi lakás megvásárlásakor az adásvételi szerződés szerinti teljes vételárról kell számlát benyújtanunk. A teljes vételárba a telek és a felépítmény, azaz a teljes, általunk megvásárolt ingatlan vételára beleértendő.

Új lakóingatlan vásárlására a CSOK mindig egy összegben folyósítható, és a számlát már a folyósítást megelőzően be kell nyújtanunk a bank felé. Így esélyünk sincs nem teljesíteni ezen felételt, enélkül nem is jutunk hozzá a támogatáshoz.

Új lakás építése

Építkezés esetén az építési engedély a CSOK igénylő nevére szól. Mi a teendő, ha már elkészültek, de még engedélyezés alatt állnak a tervek, így nem kezdhetünk hozzá az építkezéshez? Viszont már vennénk anyagot, mert épp jó áron van? Ilyet is lehet, mert az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla még elfogadható.

Új lakás építésekor a bank által elfogadott építési költségek legalább 70%-áról szükséges számlákat gyűjtenünk, melyet az adott készültségi foknak megfelelően kell az egyes részfolyósítások előtt benyújtanunk. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a CSOK-on és – amennyiben igénybevételre kerül – a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére már teljes egészében felhasználta.

A folyósítás készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik, így itt sem nagyon tudunk megcsúszni a számlákkal: amíg nincs elegendő számlánk, nem folyósítja a bank a következő támogatásrészt.

Kivitelezői szerződést is be kell kérjen tőlünk a bank, ha ugyanattól a számlakibocsátótól benyújtott számla vagy számlák ÁFA tartalma a kettő millió forintot meghaladja. Ez alól az építőanyag vásárlásról szóló számlák kivételek.

Szerkezetkész lakóingatlan vásárlása

Előfordulhat, hogy megtetszik egy félkész családi ház, ami nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, ezt a házat megvásárolnánk és befejeznénk, és az építési engedély az adásvételt követően átkerül a nevünkre. Erre is járhat új lakás építési CSOK (az igénybevételi feltételeknek nézzünk utána), de speciális eset lévén a számlabenyújtásra is némiképp más feltételek vonatkoznak, mintha kezdetektől mi építenénk. A számlabenyújtásra az új lakásépítésnél leírtakon túl további előírásoknak is meg kell felelnünk:

- Az építésre érvényes alapszabály itt is él, azaz a teljes, bank által elfogadott bekerülési vagy építési költséget kell alapul vennünk. Értendő ez alatt a teljes ház felépítésének költsége, az a rész is, amit az előző építtető végzett el. Ezen teljes bekerülési költség 70%-áról lesz szükség számlát benyújtanunk. Lássuk, kinek a nevére kell szóljon a számla.

- Van egy adásvételi szerződésünk a félkész házról. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, a teljes eladási árról szóló számlát be kell nyújtanunk, majd a kivitelezési költség fennmaradó részéről a saját nevünkre kiállított számla szükséges később, úgy hogy a legalább 70% meglegyen (lásd az előző bekezdést).

Ha az előző építtető magánszemély, meglehet, gondban vagyunk. Ilyenkor az előző építtető nevére kiállított számlákat kell benyújtanunk, mégpedig az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár legalább 70%-a erejéig. Ezen feltétel teljesítése többnyire nem szokott sikerülni, így ha magánszemély az eladónk, érdemes az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a számlákat is bevasalni tőle (amennyiben lehetséges, mert megőrizte). Ha az eladónknak nincs elegendő számlája, nincs mit tenni, nem leszünk jogosultak családi otthonteremtési kedvezményre. 

Lakásbővítés

Lakásbővítéskor szintén az építési költség legalább 70%-áról szükséges számlát benyújtanunk, melyeknek a támogatott személy nevére kell szólnia. A hitelintézet azonban csak olyan számlát fogadhat el, melynek kiállítására a CSOK iránti kérelem banki benyújtását követően került sor. Ne nagyon gyűjtögessünk számlákat a CSOK kérelmünk benyújtása előtt, mert nem fogjuk tudni felhasználni!

Itt is él a lakásépítéseknél ismerős kétmilliós szabály, azaz a folyósítást megelőzően a kivitelezői szerződést is be kell nyújtanunk a banknak, ha ugyanattól a számlakibocsátótól benyújtott számla vagy számlák ÁFA tartalma a kettő millió forintot meghaladja. Az építőanyagról szóló számlák ez alól kivételek.

Amikor mégsem kell annyi számla

A bemutatott számlák összege néhány esetben csökkenthető, ilyenkor a korábban írtnál kevesebb számla is elegendő:

- Új lakás építésekor vagy lakásbővítésekor, ha az építkezés alkalmával bontott anyagok is felhasználásra kerülnek: ekkor a bontott anyagnak az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. A csökkentés mértéke legfeljebb a számlabenyújtási kötelezettség 20%-áig terjedhet, ami a teljes költségvetés 70%*20%-a, azaz a teljes építési költség 14%-a. Így, ha a nappalink gyönyörű bontott tégla borítást kap, és azt a műszaki vezető is leigazolja – melyet nem mellesleg a helyszíni szemle során a bank is szemrevételez – ezen összeggel akár a benyújtandó számlamennyiség is csökkenhet.

- Új lakás építésekor: ha az új lakás építéséhez természetbeni juttatásban részesültünk, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabemutatási kötelezettség csökkenthető. Feltétel, hogy a természetbeni juttatást 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján kapjuk.

Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel nem rendelkező új lakás esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

visszahívást kérek
Visszahívást kérek
bezárás
Visszahívás kérése
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×