Babakötvény, életkezdési támogatás, Start számla

Az életkezdési támogatást, a Start számlát és a Babakötvényt a köznyelv szinonimaként kezeli, ami valójában egy folyamat több állomását jelenti. 2006 óta a magyar állam alanyi jogon járó, jelenleg 42.500 forintos életkezdési támogatást nyújt az újszülöttek számára. A gyermekek az állam juttatásához 18. életévüket betöltve juthatnak hozzá, melynek felhasználása nem célhoz kötött. Az életkezdési támogatást a szülők, hozzátartozók kiegészíthetik: a saját befizetés után évente állami támogatás és előre fixált kamat is jóváírásra kerül a számlán.

Sorrendben: életkezdési támogatás, Start számla, Babakötvény

Egyszeri életkezdési támogatást nyújt az állam az újszülöttek számára. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, valamint a Magyarországon nevelésbe vett gyermekek belföldi gyermekeknek nagykorúságuk előtt még további két alkalommal részesülnek ebben a támogatásban. Az első utalás összege jelenleg 42.500 forint.

Ha az állami apanázst szeretnénk kiegészíteni, Start számlát kell nyitnunk a Magyar Államkincstárnál, melyet úgynevezett Babakötvény nevű, 19 éves állampapírba fektethetnünk be, ami a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható. A saját befizetésünk után alap esetben 10%-os, legfeljebb évi 6 ezer forintos állami támogatás kerül jóváírásra a Start számlán, mely az éves infláció mértéke + 3 százalékon kamatozik.

Mindezen összeghez a gyermek 18. életévét betöltve juthat hozzá, ha 18 évesen kissé kajla, akkor is. Ha Start számlát nyitottunk, a 18. születésnap mellett feltétel, hogy a számla megnyitását követő harmadik év is elteljen. Az életkezdési támogatás, vagy ha azt kiegészítendő Start számlát nyitottunk annak egyenlege gyermekünk által az előbbi időpontokat követően szabadon felhasználható.

Életkezdési támogatás

  • Újszülötteknek alanyi jogon jár

A magyar állam a 2005. december 31. napja után született belföldi és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermekeket életkezdési támogatásban részesíti. A korábban született gyermeknek ez a támogatás nem jár ugyan, de szülői vagy hozzátartozói befizetés után ők is részesülhetnek éves állami támogatásban és a befizetés után járó garantált hozamban.

  • Nem kell hozzá számlát nyitni sem

Az életkezdési támogatást a Magyar Államkincstár tartja nyilván egy úgynevezett Kincstári letéti Start számlán (ez még nem az a Start számla, melyről hamarosan szó lesz). A számlát a Kincstár automatikusan megnyitja a belföldi gyermek számára a születést követően és írásban értesítést is küld erről a szülők számára.

2017. június 30. napja után született külföldi gyermekek részére, akire tekintettel anyasági támogatást állapítanak meg, szintén megnyitásra kerül az életkezdési letéti számla, ha a külföldi szülő az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelemben ehhez hozzájárult.

A 2017. június 30. napja után született külföldi gyermekekre vonatkozóan az életkezdési letéti számla megnyitása a külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjénél vagy a kiutalónál benyújtott kérelem útján is kezdeményezhető.

  • Legalább 42.500 Ft-ot ad most az állam

Az életkezdési támogatás utalási összegét az éves költségvetési törvény határozza meg.

Első utalás alanyi jogon

Az összeg a gyermek születésének évében érkezik a letéti számlára. A 2006-ban született gyermeknek 40.000 forint összegű támogatás, az ezt követően születetteknek 42.500 forint jár.

Második-harmadik utalás hátrányos helyzetű gyermekeknek

2005. december 31. után született, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, valamint a Magyarországon nevelésbe vett gyermekek további két utalásban részesülnek: a második utalás a belföldi gyermek születésének évét követő 7. évben, a harmadik a belföldi gyermek születésének évét követő 14. évben érkezik a számlára.

Összege 2006-ban született gyermekeknél 40.000-40.000 forint, az ezt követően született gyermekeknél 44.600-44.600 forint.

  • A gyermek használhatja fel, 18. születésnapja után

A támogatást kizárólag a gyermek használhatja fel, 18. életévének betöltését követően, de legkésőbb 23. életévének betöltése napjáig. A felhasználás nem célhoz kötött. Az életkezdési letéti számlán lévő összeget az állam számára visszautalják, amennyiben a fiatal felnőtté vált gyermek a 23. életévének betöltéséig nem kezdeményezi az életkezdési letéti számlán lévő összeg kifizetését.

  • Inflációt elérő kamat

A letéti számla egyenlege az inflációval megegyező mértékben kamatozik egészen a gyermek 18. életévének betöltése napjáig. A számlára nem fizethetünk be összeget, kivéve, ha Kincstári Start értékpapír számlát nyitunk. 

Kincstári Start értékpapír számla

  • Ha mi magunk is szeretnénk takarékoskodni, számlát kell nyitnunk

Ha gyermekünk számára ezen konstrukció keretében mi magunk is szeretnénk félre tenni, Kincstári Start értékpapír számlát (a továbbiakban Start számla) kell nyitnunk. A számla nyitása és vezetése díjmentes. A számlára teljesített befizetésünkből vásárolható a Babakötvény.

A Start számla a gyermek nevén vezetett értékpapír számla (letéti számla, ügyfélszámla, bankszámla), és olyan 18. életévét be nem töltött gyermek számára nyitható, aki:

- részesült életkezdési támogatásban, vagy

- 2006. január 1. napja előtt született belföldi gyermek és a 2017. július 1. napja előtt született külföldi gyermek esetében is nyitható – ők életkezdési támogatásban nem részesülnek – legalább egyszeri 25 ezer forint számlán elhelyezése mellett.

Ha Start számlát nyitottunk, ezen számlára átkerül az életkezdési támogatás összege is a számla megnyitásától számított 8 munkanapon belül. A további életkezdési támogatás utalások is a Start számlán kerülnek jóváírásra a továbbiakban.

A számlát a szülő vagy a hozzátartozó nyithatja meg, jelenleg kizárólag a Magyar Államkincstárban. Amennyiben a Start-számlát a gyermek hozzátartozója nyitja, a számlavezető értesíti a szülőt a számla megnyitásával kapcsolatos minden rendelkezésére álló információról. Egy gyermek egyidejűleg csak egy Start számlával rendelkezhet.

A számlára a szülő vagy hozzátartozó is befizethet. A befizethető összeg nagysága nem korlátozott.

  • Állami támogatás

Az állami támogatás évente, a természetes személyek által történt éves befizetés után jár. A Start-számlán lévő állampapír befektetéséből származó kamatjövedelem nem minősül befizetésnek.

1.)    Az állami támogatás mértéke alap esetben a naptári évben befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi 6 ezer forint. A maximális állami támogatás érvényesítéséhez évi 60 ezer forintot (vagy havi 5 ezer forintot) kell befizetni, de befizetni ezen felül is bármekkora összeget lehet.

2.)    Magyarországon nevelésbe vett gyermekek évi 12 ezer forint összeg állami támogatásban részesülnek, a befizetéstől függetlenül.

3.)    A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket a naptári évben befizetett összeg 20%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 12 ezer forint összegű állami támogatás illeti meg.

Az állami támogatáson felül kamatozik is a számlán található összeg, egész pontosan az állampapírunk.

  • Befizethetünk folyamatosan vagy eseti jelleggel, akár a gyermek 18. születésnapjáig

A befizetést nem kell havi rendszerességgel teljesítenünk, tetszőleges gyakorisággal megtehetjük, így akár a nagyszülőktől kapott, gyermeknek szánt összegek is gyűjthetők ebben a formában.

Start számlán nem takarékoskodhatunk a végtelenségig, a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig fizethetünk be rá. Természetes személy és magyarországi települési önkormányzat is teljesíthet befizetést, mely Babakötvénybe fektethető be.

A számlán nyilvántartott összeg kifizetését a gyermekünk kérheti, 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start számla megnyitását követő harmadik év elteltétől. 

Babakötvény

  • A Start számlára befizetett összegekből Babakötvény nevű magyar állampapírt tudunk vásárolni

A 2014. január 31-ét követően született gyermekek részére a Start számla egyenlege 19 éves futamidejű állampapírba kerül befektetésre, mely állampapír neve Babakötvény. A Babakötvény 1 Ft névértékű, 19 éves futamidejű állampapír.

  • Garantált kamat

A Babakötvény kamatozása: az éves fogyasztói árindex mértéke, azaz az éves infláció mértéke megnövelve 3%-kal. Negatív infláció esetén 3%-os kamatot kapunk utána. A Babakötvény lejárat után nem kamatozik tovább.

visszahívást kérek
Visszahívást kérek
bezárás
Visszahívás kérése
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×