Mik a babaváró hitel igénylési feltételei?

2019. július 1-től lehet igényelni a kormány családvédelmi akciótervének keretében bejelentett babaváró hitelt. Ezzel az intézkedéssel kívánják támogatni azokat a fiatal házaspárokat, akik most állnak gyermekvállalás előtt: amennyiben 1, 2 vagy 3 gyermeket is terveznek, az állam akár 10 millió forint kamattámogatott hitelt is a rendelkezésükre bocsát.

Babaváró hitel 2

Kik lehetnek a támogatott személyek?

Azok a házaspárok, akik közül a feleség 18 és 41 év közötti. A férj életkorára vonatkozóan nincsen megkötés a kormányrendeletben, azonban a bankok a bírálat folyamán szabhatnak korlátokat erre vonatkozóan.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a babaváró programban résztvevőknek?

 • a házaspár mindkét tagja magyarországi lakcímmel rendelkezik
 • legalább az egyik házas fél rendelkezik 3 év folyamatos TB jogviszonnyal
 • mindketten büntetlen előéletűek
 • nincs semelyiküknek köztartozása
 • egyikük sem szerepel a KHR (BAR) listán
 • magyar állampolgárok, vagy tartózkodási jogukat már több mint 3 hónapja Magyarországon gyakorolják, vagy hontalanok
 • a házastársak vállalják, hogy legalább az egyikük a gyermeket a nagykorúvá válásáig, vagy a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik félnek az első házasságában kell élnie; az özvegyülés miatt megszűnt házasságot figyelmen kívül kell hagyni

A fenti feltételeken túl fontos szabály még a TB jogviszonynál, hogy legfeljebb 30 napos megszakítás lehet benne, és a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napnak mindenképp a jogviszonyban eltöltött időszaknak kell minősülnie.

Ezen kívül, ha valaki közfoglalkoztatott, akkor maximum 1 év vehető figyelembe, tehát 2 évet más munkaviszonyból kell leigazolnia az igénylőnek.

Mik a babaváró hitel legfontosabb jellemzői?

 • a babaváró kölcsön összege maximum 10 millió forint
 • futamideje nem haladhatja meg a 20 évet
 • szabad felhasználású összeg, tehát bármire felhasználható
 • amennyiben a harmadik gyermek is megszületik, teljes egészében támogatássá alakul
 • a szerződéskötésre 2019.07.01 és 2022.12.31. között kerülhet sor
 • a hitelintézetek saját általános szabályzatuk alapján döntenek a babaváró hitel folyósításáról
 • a bankok 10 nap alatt elbírálják a kérelmet
 • a havi törlesztőrészlet összege (kezességvállalási díjjal együtt) nem haladhatja meg az 50 ezer forintot

A babaváró hitel igénylését követően 5 év áll a házaspárok rendelkezésére az első gyermek megszületésére. Ebben az esetben válnak jogosulttá a kamattámogatás érvényesítésére, akár a futamidő végéig. Ha születik egy második gyermek is, az épp fennálló tőketartozás 30%-át,  harmadik gyermek érkezését követően pedig az akkor fennálló tőke teljes összegét elengedik a részükre, azaz nem kell visszafizetniük a babaváró hitelt.

Ki számít gyermeknek a babaváró programban?

A házaspárnak az igénylés után születő vér szerinti gyermeke, ide számítjuk a 12. hetet betöltött magzatot is, illetve az örökbefogadott kiskorú, aki 2019. július 1-je után jött világra. Mindkét esetben további feltétel, hogy a támogatott személyekkel közös háztartásban éljen.

Mit tudunk a kamat mértékéről?

 • az ügyleti kamat a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat
 • mértéke nem haladhatja meg az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) honlapja által havi rendszerességgel közzétett, 3 havi aukciós hozamok 5 éves futamidejű állampapírok esetében számított értékének 130%-ának 2 százalékponttal növelt értékét

Milyen esetben lehet a törlesztést szüneteltetni?

A kölcsönszerződés megkötését követő 5 évben a támogatott személyek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk, vagy örökbefogadott gyermekük után az örökbefogadási határozat érvénybe lépését követően a törlesztés szüneteltetését kérhetik legfeljebb 3 éves időtartamra.

Abban az esetben, ha a második gyermek a futamidő alatt bármikor megszületik, újabb 3 éves időtávra lehet kérni a szüneteltetést.

Ha a házas felek egyike sem rendelkezik már magyar lakcímmel, a szüneteltetésre nem jogosultak.

Mikor kell visszafizetni a babaváró kamattámogatást?

 • amennyiben a támogatott személyeknek az első 5 évben nem születik gyermeke
 • egyikük sem rendelkezik magyar lakcímmel
 • a gyermek már egyikőjükkel sem él közös háztartásban
 • a felek még a gyermekvállalást megelőzően elválnak

A fenti esetekben a kamattámogatás megszűnik, azt 120 napon belül vissza kell fizetni, illetve a hitel piaci kamatozásúvá alakul.

Méltányolható eseteknek számít a visszafizetésre vonatkozóan, ha a támogatott személyek egyike megváltozott munkaképességűvé válik, valamint ha orvosi igazolás kerül kiállításra arról, hogy a gyermekvállalás ellenjavalt, illetve, hogy az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások nem vezettek eredményre. Az elbíráláshoz az illetékes járási hivatalhoz kell kérelmet benyújtani. 

Önerőként számít-e a babaváró hitel?

Az MNB állásfoglalása szerint jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.

Milyen dokumentumok szükségesek a kérelem benyújtásához?

A rendeletben meghatározott dokumentumok az alábbiak:

 • személyi igazolvány vagy kártya formátumú vezetői engedély
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TB jogosultságigazolás

A fentieken túl az egyes bankok további dokumentumokat kérhetnek be a kérelem elbírálásához. Ezek lehetnek:

 • bankszámlakivonat
 • munkáltatói igazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy várandóssági kiskönyv

Lehet-e előtörleszteni a babaváró hitelt?

Igen, a hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek részére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Fontos kiemelni, hogyha a futamidő első 5 évében szeretnénk a tartozást csökkenteni, akkor az előtörlesztett összegre számított kamattámogatást vissza kell fizetni.

visszahívást kérek
Visszahívást kérek
bezárás
Visszahívás kérése
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×