Akár 10 millió forinttal segítheti lakáscélunkat a CSOK

A családok otthonteremtési kedvezménye, a CSOK új vagy használt lakás vásárlására, új lakás építésére, valamint meglévő használt lakás bővítésére kérhető meglévő vagy vállalt gyermekek után. A támogatott céltól, valamint a meglévő és vállalt gyermekek együttes számától függően 600 ezer és 10 millió forint közötti összegű támogatáshoz juthatunk. Gyermeket csak olyan házaspár vállalhat, ahol a támogatás igénylésekor legalább az egyik fél 40 év alatti. Ha kizárólag meglévő gyermek után kérjük a támogatást, az igénylőkre életkori megkötés nem vonatkozik. Meglévő gyermekük után házastársak, élettársak, és egyedülálló gyermeküket nevelők is támogatáshoz juthatnak. 

A családok otthonteremtési kedvezményét, a CSOK-ot igényelhetjük új lakás vásárlására, új lakás építésére, továbbá olyan használt lakás vásárlására, melynek vételára a 35 millió forintot nem haladja meg. A használt lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. Kérhető ezen felül meglévő otthonunk legalább egy lakószobával történő bővítésére is, átalakításra azonban nem. 

Mennyi az annyi?

A CSOK legmagasabb összege függ a támogatott céltól, a gyermekszámtól, emellett a hasznos alapterület minimális nagysága is előírás. Ugyanazon gyermek után egy alkalommal lehet a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti támogatást felvenni. Ha gyermekünk után korábban már igénybe vettünk ilyen támogatást (szocpolt) és most új lakáscélt valósítunk meg, akkor a korábban felvett szocpol és az újonnan kért CSOK különbözetére jogosultak lehetünk. Feltéve, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül szocpol vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem köteleztek bennünket.

Ha csak meglévő gyermek után kérünk a támogatást, az igénylőre életkori megkötés nem vonatkozik. Kizárólag meglévő gyermekeik után vehetnek igénybe CSOK-ot az élettársak, egyedülálló gyermeket nevelők, és azok a házasok, akik nem tekinthetők fiatal házaspárnak. Ezen feltétel valamennyi támogatott cél esetén fennáll.

Fiatal házaspárnak tekinti a vonatkozó kormányrendelet azokat a házaspárokat, melyek tagjai közül legalább az egyik fél 40 év alatti a CSOK iránti kérelem benyújtásakor. Rájuk további feltételek vonatkoznak: ők dönthetnek úgy is, hogy kizárólag meglévő gyermek(eik) után vesznek igénybe támogatást és gyermeket is vállalhatnak. Új lakás vásárlása vagy építése esetén gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő, kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja.

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén a fiatal házaspár legfeljebb 2 gyermeket vállalhat, így az igényelhető támogatási összeg számításánál a meglévő és legfeljebb két vállalt gyermek vehető figyelembe.

A családok otthonteremtési kedvezményének összege az alábbiak szerint alakul.

Új lakás vásárlása vagy építése esetén a CSOK összege

Gyermekszám

(meglévő + vállalt)

Támogatás összege

Minimális hasznos alapterület

Új lakás építése/ vásárlása

Egylakásos új lakóépület építése/ vásárlása

1

600 000 Ft

40 m2

70 m2

2

2 600 000 Ft

50 m2

80 m2

3 vagy több

10 000 000 Ft

60 m2

90 m2

 

Használt lakás vásárlása vagy bővítés esetén a CSOK összege

Gyermekszám

(meglévő + vállalt)

Támogatás összege

Minimális hasznos alapterület

1

600 000 Ft

40 m2

2

1 430 000 Ft

50 m2

3

2 200 000 Ft

60 m2

4 vagy több

2 750 000 Ft

70 m2

 

Ki számít gyermeknek?

Támogatott célonként eltérő, ki számít (meglévő) gyermeknek, melyet az alábbi táblázatban összefoglaltunk.

Gyermek

Új lakás vásárlása

Új lakás építése

Használt lakás vásárlása

Bővítés

a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött

12. hetét követően

24. hetét követően

aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és

-     a 25. életévét még nem töltötte be vagy

-     a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg

-     a 20. életévét még nem töltötte be, vagy

-     a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

-     a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg

 

Gyermekvállalási határidő 4 és 10 év között, gyermekszámtól függően

Ne feledkezzünk el a gyermekvállalási határidőről sem. A fiatal házaspár gyermekvállalására rendelkezésre álló idő függ a vállalt gyermekek számától, és kivétel itt is van. Új lakás vásárlására vagy építésére 3 gyermek után kért támogatás esete kivétel, ekkor a vállalási idő a vállalt gyermekek számától függetlenül minden esetben 10 év, akkor is, ha két meglévő gyermekünk mellé vállalunk egy harmadikat és akkor is, ha gyermektelenként három gyermeket vállalunk. A vállalási idők:

-          egy gyermek vállalása esetén 4 év,

-          két gyermek vállalása esetén 8 év,

-          kizárólag új lakás építésére vagy vásárlására 3 gyermek után igényelt támogatás esetén (a vállalt gyermekszámtól függetlenül): 10 év.

Ha a gyermekvállalási idő lejártakor még nem teljesítettük a gyermekvállalást, de már fennáll a várandósság, melynek tényét az eredeti gyermekvállalási határidő vége előtt orvosi bizonyítvánnyal igazoljuk a bank felé, a határidő a terhesség idejére meghosszabbításra kerül.

Ha a gyermekvállalást örökbefogadással kívánjuk teljesíteni, a fenti határidők további 2 évvel meghosszabbodnak. Ez esetben az eredeti gyermekvállalási határidő lejárata előtt be kell nyújtanunk bank felé az örökbefogadásra való alkalmasságunkat megállapító határozatot.

Milyen időponttól kell számítani a gyermekvállalási határidőt?

A támogatott céltól függ, hogy a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt honnan számítjuk:

-          új vagy használt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,

-          új lakás építésénél, építési engedélyköteles bővítésnél a használatbavételi engedély (használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte) napjától,

-          nem építési engedély köteles bővítés esetén a bővítés megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásának napjától.

visszahívást kérek
Visszahívást kérek
bezárás
Visszahívás kérése
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×